Ubuntu 20.10 wydane i dostępne na Platformie

Została wydana nowa wersja popularnej dystrybucji Ubuntu oznaczona symbolem "20.10" oraz nazwą kodową "Groovy Gorilla". Została ona już udostępniona na Platformie jako Rekomendowany Obraz. Nowy Obraz dostępny jest w dwóch wariantach - Desktop i Server.

Nowe wydanie dystrybucji domyślnie udostępnia jądro Linux 5.8. Posiada także zaktualizowane pakiety dla popularnych narzędzi m. in. glibc, OpenJDK, Rustc, GCC, Python, Ruby, PHP i Golang.

Wraz z nowym jądrem udostępnione zostały nowe mechanizmy w ramach systemu plików Btrfs. Zostały wprowadzone nowe profile grup bloków: RAID1 z 3 i 4 kopiami (dotąd zawsze 2 kopie). Jak również obsługa nowych sum kontrolnych, co zwiększa trwałość i pewność danych.

Dla wydania planowany jest podstawowy okres wsparcia – do lipca 2021 roku. W przypadku konieczności wykorzystania wydłużonego wsparcia zwracamy uwagę na dostępność na Platformię Ubuntu 20.04, którego aktualizacje konserwacyjne będą dostarczane jeszcze przez 5 lat do kwietnia 2025 r.

Rekomendowane Obrazy to podstawowe Obrazy Wirtualnych Maszyn, które są zarządzanie i okresowo odświeżane przez HyperOne w celu usunięcia luk w zabezpieczeniach, przy użyciu najnowszych ogólnodostępnych łat. Dzięki nim można znacząco skrócić czas od pomysłu do rozpoczęcia pracy z Wirtualną Maszyną. Można sprawnie zweryfikować sposób pracy nowego wydania dystrybucji przed dokonaniem aktualizacji dotychczasowych instalacji.

Udostępniony Obraz dystrybucji Ubuntu 20.10 zawiera mechanizmy, które zapewniają optymalną integracje z Platformą. Umożliwiają one m. in. utworzenie pierwszego użytkownika oraz wybór dla niego hasła lub kluczy SSH poprzez Platformę, konfiguruje łączność sieciową zgodnie ze stanem Wirtualną Maszyny, ustawienie nazwy hosta w systemie operacyjnym zgodnie z nazwą instancji.

Dystrybucja dostępna jest na Platformie w dwóch wariantach, aby spełnić potrzeby zróżnicowanych środowisk. Dostępne warianty to:

  • Server, zoptymalizowany do świadczenia usług w sieci Internet,
  • Desktop, przeznaczony do pracy z środowiskiem graficznym.

Dostęp do środowiska graficznego Wirtualnej Maszyny jest prosty i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania - wystarczy uzyskanie dostępu do graficznej konsoli Wirtualnej maszyny bezpośrednio poprzez przeglądarkę internetową.

Adam Dobrawy - Warszawa, 27 października 2020 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie