Windows Server 2019 udostępniony jako Rekomendowany Obraz

Udostępniamy rekomendowany obraz Windows Server 2019 dla Wirtualnych Maszyn, co oznacza możliwość łatwego uruchomienia oprogramowania wymagającego środowiska Microsoft w sprawny i elastyczny sposób. Umożliwia to dostęp do najnowszych technologii firmy Microsoft, w tym platformy .NET.

Udostępniony Rekomendowany Obraz jest regularnie aktualizowany, aby bezpośrednio po utworzeniu Wirtualnej Maszyny system operacyjny zawierał najnowsze aktualizacje bezpieczeństwa i był gotowy do pracy bez zbędnej zwłoki.

Wykorzystanie Rekomendowanego Obrazu wiąże się z opłatami rozliczanymi przez Platformę w cyklu godzinowym. Umożliwia to wykorzystanie rozwiązania bez znacznych początkowych wydatków. Pozwala to dużym, średnim i małym przedsiębiorstwom, start-upom oraz klientom z sektora publicznego na dostęp do usług, których potrzebują, aby szybko reagować na zmieniające się wymagania biznesowe.

Rozliczanie kosztów odbywa się automatycznie przez Platformę. Dzięki temu Organizacja ma elastyczność doboru ilości i rozmiaru wykorzystywanych Wirtualnych Maszyn bez stałego i czasochłonnego zarządzaniem licencjami. Każda utworzona Wirtualna Maszyna będzie licencjonowana odpowiednio do aktualnie rozmiaru Wirtualnej Maszyny, a po jej usunięciu dodatkowe opłaty nie będą naliczane. Daje to bezpieczeństwo prawne, a także chroni przed marnotrawstwem nadmiarowych licencji.

W obecnym okresie wzrostu zainteresowań pracą zdalną wiele Organizacji poszukuje rozwiązań, aby umożliwić zdalny dostęp do aplikacji napisanych z wykorzystaniem platformy .NET, dotychczas funkcjonujących w lokalnym środowisku. Dotyczy to szczególnie niezbędnych do funkcjonowania organizacji tj. aplikacje magazynowo-sprzedażowe i finansowe-księgowe, lecz nie tylko.

Wykorzystanie udostępnionego Rekomendowanego obrazu i Wirtualnej Maszyny jest skutecznym rozwiązaniem dostępu do takich aplikacji. Dzięki szybciej łączności sieciowej i możliwości doboru wariantu Wirtualnej Maszyny możliwe jest zapewnienie wydajności i komfortu użytkowników. Udostępniana licencja oprogramowania Microsoft umożliwia nieograniczonej liczby osób dostęp do takich aplikacji bez konieczności zakupu dodatkowych licencji (CAL itp.), co sprawia że jest to rozwiązanie ekonomiczne.

HyperOne jest jednym z pierwszych w Polsce dostawców usług umożliwiających uruchomienie oprogramowanie Microsoft w chmurze publicznej. Wsparcie może pomóc wspomóc w dobraniu optymalnego rozwiązania licencyjnego bazując na dotychczasowym środowisku Organizacji, analizie potrzeb oraz na wieloletnim doświadczeniu eksperckim. W celu wykorzystania Rekomendowanego Obrazu wymagane jest zatwierdzenie umowy licencyjnej po kontakcie z wsparciem.

Adam Dobrawy - Warszawa, 22 czerwca 2020 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie