Platforma wsparciem dla zadań agencji

Każda branża ma swoje specyficzne potrzeby. Jednak platforma HyperOne udostępnia rozbudowany zakres usług, który można elastycznie różnicować pod względem parametrów. Chcielibyśmy podzielić się wskazówkami na temat efektywnego użycia Platformy przez agencje marketingowe.

Platforma udostępnia szeroki katalog usług od rozwiązań takich jak Wirtualnych Maszyn, które pozwalają uruchomić dowolne aplikacje i samodzielnie zarządzać nimi. Poprzez poprzez usługi, takie jak Strona, gdzie agencja może uruchomić własną aplikacje, a utrzymanie jej środowiska jest wykonywane przez Platformę. Aż po rozwiązania takie jak usługa DNS, gdzie całość jej użycia ogranicza się do konfiguracji poprzez wygodny Panel zarządzania bez użycia żadnych dodatkowych aplikacji.

Jednym z usług o szczególnym potencjale w agencji marketingowej jest usługa Strona. Pozwala ona skoncentrować się agencji na rozwoju podstawowej działalności, a programiście na budowaniu aplikacji, zamiast na utrzymaniu infrastruktury. Platforma dokonuje niezbędnych aktualizacji, aby zapewnić stałą dostępność infrastruktury. Dostęp odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia SSL / TLS bez dodatkowej konfiguracji i kosztów.

Każda utworzona Strona jest całkowicie niezależnym zasobem, co gwarantuje jej niezakłóconą prace. Wzrost obciążenia w jednej z nich jest obojętne dla pozostałych Stron. Jednocześnie, w przypadku pomyłek i incydentów bezpieczeństwa, wpływ wprowadzonych zmian jest zminimalizowany.

Agencje marketingowe często współpracują równolegle z wieloma klientami realizując dla nich liczne projekty. Jeżeli dla każdego Projektu utworzony zostanie bezpłatny Projekt na Platformie – możliwe jest dogodne udostępnienie wglądu lub zarządzania zasobami danego klienta bez ryzyka dla pozostałych klientów agencji.

W przypadku wzrostu zapotrzebowania - w ramach jednego projektu klienta można uruchomić inne niezbędne usługi np. Vault dla przechowywania kopii bezpieczeństwa, Wirtualną Maszynę dla specjalistycznych usług. Usługi można wzajemnie integrować. Pozwala to na jednolite zarządzanie środowisk szerokiej gamy klientów o zróżnicowanych potrzebach, a w przypadku wzrostu potrzeb – brak konieczności migracji do nowego dostawcy, aby zaspokoić pojawiające się nowe potrzeby.

Wykorzystanie Platformy pozwala agencji na zwiększenie bezpieczeństwa Projektami i efektywną kontrolę dostępu do nich. Agencja nie musi wykorzystywać jednego centralnego hasła organizacji do zarządzania usługami, albo wykorzystywać wielu haseł dla poszczególnych klientów, jak miewa to miejsce w niektórych konkurencyjnych rozwiązaniach.

Każdy współpracownik agencji może mieć konto Użytkownika i własne hasło umożliwiające mu zarządzanie wszystkimi Projektami do których udzielono mu dostępu. Z jego użyciem może uzyskać dostęp do Stron, a w przypadku odejścia współpracownika – wystarczy odebrania mu prawa dostępu do Projektu bez wpływu na sposób dostępu przez innych współpracowników.

Do Projektu uzyskać dostęp mogą nie tylko współpracownicy agencji, a także wybrani pracownicy klienta. Dzięki temu mogą oni uzyskać wiedzę na temat uruchomionych usług, a także przygotować się do samodzielnego zarządzania po wdrożeniu rozwiązania. Przekazanie takiego dostępu nie rodzi żadnego ryzyka dla pozostałych klientów agencji, bowiem każdy Projekt jest w tym zakresie całkowicie niezależny.

Rozdzielenie usług wielu klientów na osobne Projekty zapewnia możliwość sprawnego śledzenia kosztów zużycia dla każdego z nich. Dzięki temu agencja może uzyskać jednoznaczną wiedzę, który Projekt generuje w jakiej wysokości koszty, a w razie potrzeby dla każdego Projektu uzyskać oddzielną fakturę.

W przypadku zmiany podmiotu rozliczającego Projekt - przekazanie Projektu do innej Organizacji nie wpływa na działanie usług i może być przeprowadzone przez zainteresowane organizacje w kilka minut, bez kontaktu z wsparciem technicznym - bezpośrednio z Panelu zarządzania.

Wykorzystanie Platformy w środowisku agencji marketingowej stanowi wygodne i bezpieczne rozwiązanie.

Adam Dobrawy - Warszawa, 29 lipca 2020 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie