Operacje

Cykl życia

Utworzenie

Wirtualna maszyna może zostać utworzona po spełnieniu następujących warunków:

Usuwanie

Wirtualna maszyna może zostać usunięta po spełnieniu następujących warunków:

Zarządzanie

Dla Wirtualnej maszyny charakterystyczne są następujące operacje:

 • uruchomienie
 • zatrzymanie
 • wyłączenie
 • zrestartowanie
 • zmiana wariantu

Uruchomienie

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Wirtualna Maszyna znajduje się w stanie Wyłączony
 • Wirtualna Maszyna nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

Zatrzymanie

Operacja powoduje bezpiecznie zamknięcie systemu operacyjnego.

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Wirtualna Maszyna znajduje się w stanie Pracujący
 • Wirtualna Maszyna nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

Wyłączenie

Operacja powoduje zakończenie pracy Wirtualnej maszyny w sposób zbliżony do odcięcia napięcia.

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Wirtualna Maszyna znajduje się w stanie Pracujący
 • Wirtualna Maszyna nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

Zrestartowanie

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Wirtualna Maszyna znajduje się w stanie Pracujący
 • Wirtualna Maszyna nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

Zmiana wariantu

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Wirtualna Maszyna znajduje się w stanie Wyłączony
 • liczba wykorzystywanych Adapterów sieciowych nie spowoduje przekroczenia specyfiki nowego wariantu
 • liczba wykorzystywanych Dysków nie spowoduje przekroczenia specyfiki nowego wariantu
 • liczba wykorzystywanych Adresów IP nie spowoduje przekroczenia specyfiki nowego wariantu
 • limit Zasobów Projektu pozwala na zmianę
 • Projekt posiada dostępne środki na okres wykorzystania Zasobu przez 24 godziny
 • Wirtualna Maszyna nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

Powiązane zasoby

Dysk

Zarządzanie dyskami Wirtualnej maszyny może być wykonywane w stanie Pracujący lub Wyłączony.

Pierwszy dołączony Dysk jest przeznaczany na system operacyjny i ma następujące cechy:

 • używany do rozruchu Wirtualnej maszyny
 • dołączony do kontrolera dysku IDE
 • można zarządzać nim tylko, gdy Wirtualna maszyna jest w stanie Wyłączony

Dodatkowe Dyski mają następujące cechy:

 • dołączone do kontrolera dysku SCSI
 • można zarządzać nimi, gdy Wirtualna maszyna jest w stanie Pracujący lub Wyłączony

Do zarządzania Dyskami Wirtualnej maszyn służą następujące operacje:

 • przyłączenie Dysku do Wirtualnej maszyny
 • odłączenie Dysku od Wirtualnej maszyny
 • zmiana rozmiaru Dysku
Przyłączenie Dysku

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • poprawnie utworzony Dysk zgodnie z przewodnikiem
 • Wirtualna Maszyna znajduje się w stanie Pracujący lub Wyłączony
 • Dysk znajduje się w stanie Rozłączony
 • przyłączenie Dysku nie spowoduje przekroczenie liczby dopuszczalnych Dysków wynikających z wariantu Wirtualnej Maszyny
 • Wirtualna Maszyna nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia
Odłączenie Dysku

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Wirtualna Maszyna znajduje się w stanie Wyłączony, w przypadku pierwszego dołączonego Dysku
 • Wirtualna Maszyna znajduje się w stanie Pracujący lub Wyłączony, w przypadku pozostałych Dysków
 • Wirtualna Maszyna nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia
Metadane

Metadane chmury i użytkownika są wstrzykiwane podczas uruchamiania Wirtualnej maszyny. Proces wstrzykiwania metadanych wymaga, aby pierwszy Dysk miał jedną partycję z następującymi cechami:

 • etykieta "CLOUDMD"
 • system plików fat32

Jeżeli taka partycja zostanie znaleziona, zostaną na nią skopiowane następujące pliki:

 • cloud.json - plik zawierający metadane chmury w postaci JSON
 • user.json - plik zawierający metadane użytkownika wprowadzone podczas utworzenia Wirtualnej maszyny przez użytkownika

Metadane chmury obejmują wszystkie informacje dotyczące konfiguracji Wirtualnej maszyny, które mogą być przydatne podczas konfiguracji systemu operacyjnego, m.in. Adresy IP przypisane do Interfejsów sieciowych, a także dane uwierzytelniające (hasła lub klucze ssh).

Jeśli plik user.data zawiera na początku pliku shebang (#!), to zostanie wykonany, jeśli zostanie znaleziony odpowiedni interpreter (zdefiniowany przez shebang).

Modyfikacja Metadanych Użytkownika

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Wirtualna Maszyna nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

Interfejsy sieciowe

Zarządzanie Interfejsami sieciowymi Wirtualnej maszyny może być wykonywane w stanie Wyłączony.

Do zarządzania Interfejsami sieciowymi Wirtualnej maszyny w stanie Wyłączony służą następujące operacje:

 • dodanie nowego interfejsu
 • usunięcie wybranego interfejsu
Dodanie interfejsu sieciowego

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Wirtualna Maszyna znajduje się w stanie Wyłączony
 • dodanie interfejsu nie spowoduje przekroczenie liczby dopuszczalnych interfejsów wynikających z wariantu Wirtualnej Maszyny
 • Wirtualna Maszyna nie posiada aktualnie przyłączonej Sieci Internet, jeżeli przyłączana jest Sieć Internet,
 • Wirtualna Maszyna nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia
Usunięcie interfejsu sieciowego

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Wirtualna Maszyna znajduje się w stanie Wyłaczony
 • Wirtualna Maszyna nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

Napęd DVD

Każda Wirtualna maszyna posiada domyślnie 1 napęd DVD Wirtualnej maszyny.

Do zarządzania napędem DVD służą następujące operacje:

 • wsunięcie ISO
 • wysunięcie ISO
Wsunięcie ISO

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • poprawnie utworzone ISO, zgodnie z przewodnikiem
 • Wirtualna Maszyna znajduje się w stanie Pracujący lub Wyłączony
 • do Wirtualnej Maszyny nie jest aktualnie wsunięte żadne ISO
 • Wirtualna Maszyna nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia
Wysunięcie ISO

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Wirtualna Maszyna znajduje się w stanie Pracujący lub Wyłączony
 • Wirtualna Maszyna znajduje się w stanie Wyłaczony
 • Wirtualna Maszynanie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

Dodatkowe operacje

Do zarządzania Wirtualną maszyną są przeznaczone następujące dodatkowe operacje:

 • dostęp do konsoli poprzez port szeregowy
 • dostęp do graficznej konsoli
 • zarządzanie metadanymi użytkownika
 • reset hasła
 • podgląd parametrów pracy Dysków, Interfejsów sieciowych i CPU

Dostęp do konsoli poprzez port szeregowy

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Wirtualna Maszyna znajduje się w stanie Pracujący

Dostęp do graficznej konsoli

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Wirtualna Maszyna znajduje się w stanie Pracujący

Zarządzanie metadanymi użytkownika

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Wirtualna Maszyna nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

Podgląd parametrów pracy

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Wirtualna Maszyna znajduje się w stanie Pracujący
 • Wirtualna Maszyna nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

Typowe operacje

Dla Wirtualnej maszyny dostępne są następujące typowe operacje:

 • zmiana nazwy
 • zarządzanie Tagami

Parametry techniczne

Parametr Wartość
Hipernadzorca (ang. hypervisor) Hyper-V
Typ wirtualizacji Typ 1
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie