# Oferta

# Usługi

HyperOne oferuje wydajne i stabilne produkty chmury publicznej: zapewniające moc obliczeniową, przestrzeń dyskową oraz łączność sieciową. Każdy produkt można elastycznie różnicować pod względem parametrów, aby jak najpełniej odpowiadał potrzebom Klienta.

Korzystanie z usług odbywa się m.in. za pośrednictwem zaprojektowanej przez nas i stale rozwijanej platformy, umożliwiającej pełne zarządzanie usługami.

# Moc obliczeniowa

Kontener

Nowoczesne aplikacje bez ciężaru zarządzania infrastrukturą

Replika

Bezpieczeństwo dla wirtualnych maszyn on-premise

Wirtualna maszyna

Wszechstronna i elastyczna moc obliczeniowa

Strona

Aplikacje internetowe w popularnych językach

# Łączność sieciowa

Zapora sieciowa

Sprawnie zarządzanie ruchem sieciowym

Adres IP

Udostępniaj usługi w Internecie lub w Sieci

Adapter sieciowy

Wydajna łączność sieciowa

Brama sieciowa

Efektywny dostęp do Internetu z sieci prywatnej

Sieć

Ograniczenie dostępu do usług wrażliwych

DNS

Łatwe odnajdywanie usług w Internecie

# Przechowywanie danych

Zasobnik

Elastyczne składowanie danych binarnych

Baza danych

Wydajny i bezpieczny skład danych wytwarzanych przez aplikacje

Dysk

Łatwe składowanie dowolnych danych - od wydajnych baz danych po wieloletnie archiwa

Obraz

Kopia danych Wirtualnej Maszyny do szybkiego ponownego użycia

ISO

Dostarczenie własnego oprogramowania do Wirtualnej Maszyny

Dziennik

Wydajny i bezpieczny skład danych wytwarzanych przez aplikacje

Rejestr

Repozytorium aplikacji uruchomionych w kontenerach

Vault

Długoterminowe przechowywanie danych bez zarządzania infrastrukturą

Wolumin

Składowanie usług w aplikacji skonteneryzowanej

# Odtwarzanie

Kopia bezpieczeństwa

Zabezpieczenie danych zgromadzonych w usługach

Plan

Automatyczne wykonywane kopii bezpieczeństwa

# Wsparcie eksperckie

HyperOne to także zespół specjalistów służących wsparciem w zakresie projektowania usług i korzystania z nich: