Łatwe budowanie Obrazów z wykorzystaniem narzędzia Packer

Nowa wersja oprogramowania Packer została wydana. Posiada ona natywną integrację z Platformą HyperOne. Umożliwia to stworzenie Obrazu na podstawie przystępnego opisu zainstalowanego w nim oprogramowania.

Obraz to usługa Platforma zapewniająca przechowanie uchwyconego w danym momencie stanu Dysków dołączonych do Wirtualnej maszyny. Jego użycie pozwala na sprawne utworzenie wielu Wirtualnych Maszyn o identycznej konfiguracji oprogramowania np. na potrzeby szkolenia lub prezentacji. Stanowi podstawę Rekomendowanych Obrazów, czyli łatwo dostępnych, wstępnie skonfigurowanych systemów operacyjnych.

HashiCorp Packer jest łatwym w użyciu narzędziem służącym do automatyzacji tworzenie dowolnego typu ObrazówWirtualnej Maszyny. Wykorzystuje on nowoczesne mechanizmy zarządzanie konfiguracją, zachęcając użytkownika do korzystania z automatycznych skryptów do instalowania i konfigurowania oprogramowania w tworzonych Obrazach.

Dzięki temu narzędziu w prosty sposób można opracować własny szablonu Obrazu. Utworzenie na niego podstawie aktualnego Obrazu wymaga jedynie wykonania pojedynczego prostego polecenia, co ułatwia utrzymanie aktualnych Obrazów, nawet w kilku wariantach, bez dużego nakładu pracy.

Przykładowo, gdy Obraz jest wykorzystywany jako baza dla środowiska szkoleniowego, staje się możliwym, aby szybko – nawet w przerwie na kawę – przygotować nowy Obraz, który będzie zawierał zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania użytego podczas szkolenia lub prezentacji. Uczestnicy szkolenia mogą następnie użyć takiego Obrazu, aby utworzyć identyczne środowisko gotowe do pracy.

Oprogramowanie Packer jest bezpłatnie dostępne do pobrania na platformy Linux, Windows, macOS, FreeBSD i OpenBSD. Jego użycie nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, oprócz standardowych opłat za wykorzystanie Wirtualnych Maszyn i Obrazów.

Adam Dobrawy - Warszawa, 18 kwietnia 2019 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny?TakNie