Debian 10 wydany i dostępny na Platformie

Została wydana nowa wersja popularnej dystrybucji Debian oznaczona symbolem "10" oraz nazwą kodową "Buster". Została ona już udostępniona na Platformie jako Rekomendowany Obraz.

To wydanie dystrybucji Debian po raz pierwszy wprowadza AppArmor - mechanizm obowiązkowej kontroli dostępu (ang. Mandatory Access Control) domyślnie włączony na poziomie systemu. To oznacza, że wprowadzone zostały mechanizmy ograniczania możliwości – nawet uprzywilejowanych – programów poprzez zdefiniowanie profili dla poszczególnych programów. Jest to dodatkowa warstwa ochrony, która może ochronić system przed poważnymi szkodami w przypadku przełamania zabezpieczeń uprzywilejowanego oprogramowania.

Wsparcie dla Debiana 10 planowane jest aż do 2024. Nowe wydanie zawiera więcej pakietów niż poprzednie – ponad 13370 nowych. Większość została zaktualizowana (ponad 35532 pakietów, co stanowi 62% wszystkich pakietów względem Debian 9). To wydanie zawiera następujące wersje popularnego oprogramowania:

 • Apache 2.4.38
 • BIND 9.11
 • Dovecot 2.3.4
 • OpenJDK 11
 • PHP 7.3
 • PostgreSQL 11
 • Python 3.7.2
 • Samba 4.9.

Warto dostrzec, że serwer WWW Apache w wersji 2.4.38 posiada moduł mod_md, który może znacząco ułatwić zarządzanie certyfikatami SSL z wykorzystaniem ACME m. in. Let's Encrypt. Dostępność modułu oznacza, że pozyskanie i odnowienie certyfikatu jest bezpośrednio zintegrowane z serwerem i nie jest wymagane wykorzystanie dodatkowego oprogramowania. Certyfikaty zostaną odnowione przez moduł przed ich wygaśnięciem, aby uwzględnić ciągłość dostępności usług.

Konfiguracja serwera WWW może być teraz tak prosta jak poniższy przykład:

MDomain example.org # aktywacja modułu

<VirtualHost *:443>
  ServerName example.org
  DocumentRoot /var/www/html
  SSLEngine on
  # brak konfiguracji indywidualnych certyfikatów
</VirtualHost>

Rekomendowane Obrazy to podstawowe Obrazy Wirtualnych Maszyn, które są zarządzane i dostarczane przez HyperOne. Regularnie są automatycznie uaktualniane przy użyciu najnowszych ogólnodostępnych poprawek w celu usunięcia luk w zabezpieczeniach. Dzięki nim można znacząco skrócić czas od pomysłu do rozpoczęcia pracy z Wirtualną Maszyną. Po uruchomieniu Wirtualnej Maszyny z wykorzystaniem Rekomendowango Obrazu mamy system operacyjny gotowy do pracy z wszystkimi bieżącymi aktualizacjami. Można także sprawnie zweryfikować sposób pracy nowego wydania dystrybucji przed dokonaniem aktualizacji dotychczasowych instalacji.

Udostępniony Obraz dystrybucji Debian 10 można łatwo użyć poprzez Panel Zarządzania lub CLI (z wykorzystaniem nazwy debian:10). Obraz zawiera mechanizmy, które zapewniają optymalną integracje z Platformą. Umożliwiają one m. in. utworzenie pierwszego użytkownika oraz wybór dla niego hasła lub kluczy SSH poprzez Platformę, konfiguracje łączności sieciowej zgodnie ze stanem Wirtualnej Maszyny, ustawienie nazwy hosta w systemie operacyjnym zgodnie z nazwą instancji.

Adam Dobrawy - Warszawa, 7 lipca 2019 roku

Ilustracja wpisu przedstawia logo Debian udostępnione na licencji CC BY-SA 3.0.