# Docker-Machine

Docker Machine to narzędzie, które pozwala zainstalować Docker Engine na wirtualnych serwerach i w prosty sposób nimi zarządzając z wykorzystaniem jednego narzędzia. Można użyć Docker-Machine do tworzenia serwerów na lokalnym komputerze Mac lub Windows oraz – z wykorzystaniem dodatkowego sterownika – także na Platformie.

Platforma jest kompatybilna z Docker-Machine poprzez wykorzystanie specjalnego sterownika. Sterownik zapewniający współprace narzędzia z Platformą stanowi odrębne oprogramowanie udostępniane przez HyperOne bez dodatkowych opłat.

# Pobieranie

# Przegląd funkcji

Używając tego narzędzia, można m. in.:

  • uruchamiać, sprawdzać, zatrzymywać i ponownie uruchamiać Wirtualne Maszyny,
  • aktualizować oprogramowanie na Wirtualnej Maszynie
  • konfigurować lokalnego klienta Docker do pracy bezpośrednio z wybraną Wirtualną Maszyną.

# Wspierane systemy operacyjne

Wspierana jest obsługa następujących systemów operacyjnych:

  • Linux
  • macOS
  • Microsoft Windows
  • Alpine

# Wymagania dodatkowe

Wykorzystanie z Platformą wymaga:

# Technologia wykonania

Narzędzie zostało wykonane w Golang.

# Licencja

Kod źródłowy Docker-Machine jest ogólnodostępny na licencji Apache 2.0, co umożliwia bez dodatkowych opłat na m. in. używanie, kopiowanie, modyfikowania i rozpowszechniania (w tym sprzedaży) oryginalnego lub zmodyfikowanego oprogramowania w postaci binarnej lub źródłowej.

Kod źródłowy sterownika został udostępniony w portalu GitHub (opens new window) na licencji MIT co pozwala na używanie, kopiowanie, modyfikowania i rozpowszechniania (w tym sprzedaży) oryginalnego lub zmodyfikowanego oprogramowania w postaci binarnej lub źródłowej. Wszelkie propozycje zmian mile widziane w formie nowego issue lub propozycji zmiany w formie pull request.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie