Podstawowe informacje na temat użycia nowego Panelu Zarządzania

Panel Zarządzania stanowi rozwiązanie umożliwiające w wygodny sposób bezpośrednio z okna przeglądarki zarządzanie Zasobami Platformy. Dla wielu naszych Użytkowników jest on podstawowym sposobem zarządzania usługami. Ostatnio poddaliśmy go odświeżeniu.

Tworząc nowy Panel Zarządzania zaprojektowaliśmy go wokół przewidywalnej struktury nawigacyjnej, aby wszystkie niezbędne elementy mogły być łatwo odnalezione i nawet w przypadku nowych usług elementy Panelu Zarządzania były zgodne z dotychczasowymi doznaniami z innych jego części. Umożliwia on dostęp do najnowszych funkcjonalności Platformy.

Nowy Panel Zarządzania jest obecnie dostępny pod adresem: v2-panel.hyperone.com. Jego użycie nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, jednak na skutek jego użycia tak jak dotychczas mogą być naliczone standardowe opłaty w związku z utworzonymi lub wykorzystywanymi usługami.

Rozpoczęcie pracy

W celu użycia nowego Panelu Zarządzania nie jest wymagane utworzenie dodatkowego konta użytkownika - możliwe jest wykorzystanie dotychczasowych danych dostępowych.

Bezpośrednio po zalogowaniu użytkownik otrzymuje wykaz Projektów do których ma dostęp. W celu zarządzania projektem należy w menu górnym dokonać wyboru Projektu na rzecz którego będą wykonywane operacje. Projekt umożliwia logiczne zgrupowanie zasobów o wspólnym przeznaczeniu np. dotyczącego konkretnego rozwiązania i należących do tej samej Organizacji.

W przypadku wystąpienia trudności w okresie przejściowym pozostaje możliwość wykorzystania obu Paneli Zarządzania równocześnie. Dotychczasowy pozostaje dostępny pod dotychczasowym adresem panel.hyperone.com. Nie jest on rozbudowany o nowe funkcjonalności, a docelowo zostanie w pełni zastąpiony przez nowy Panel Zarządzania.

Grupowanie usług

Jedną z większych zmian, która wymaga uwagi podczas wykorzystywania nowego Panelu Zarządzania jest pogrupowanie usług w kategorie. Dotychczas użytkownicy w menu bocznym mieli do wyboru kilka zakładek tj. Wirtualna Maszyna, Dyski lub Sieci. Jednakże wraz z rozwojem gamy usług HyperOne rozwiązanie to okazało się nie wystarczające, a dotychczasowe zakładki zostały dodatkowo pogrupowane w kategorie.

W skutek pogrupowania w celu przejścia do:

  • wykazu Wirtualnych Maszyn należy wybrać "moc obliczeniowa", a następnie "wirtualne maszyny"
  • wykazu Dysków należy wybrać "przechowywanie", a następnie "dyski"
  • wykazu Obrazów należy wybrać "przechowywanie", a następnie "obrazy".

Zachęcamy do wykorzystania nowego Panelu Zarządzania, gdyż zapewnia on wszystkie dotychczasowe funkcjonalności, a także jest rozwijany o obsługę nowych. Jednocześnie wsparcie techniczne chętnie udzieli niezbędnej pomocy w przypadku w przypadku jakikolwiek trudności w jego użyciu, a kierowane pytania zostaną wykorzystane podczas jego dalszego rozwoju.

Adam Dobrawy - Warszawa, 27 października 2020 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie