# Migracja

Czasem konieczna jest migracja ze starego środowiska do nowego. Przy migracji aplikacji, baz danych i systemów pomiędzy serwerami lub środowiskami należy pamiętać, że poza konfiguracją docelowego środowiska systemowego i aplikacyjnego zazwyczaj potrzebne są niewielkie zmiany konfiguracji, a potem testy i udokumentowanie przeprowadzonych prac oraz ich efektów.

Wszystko to można wykonać na maszynie wirtualnej, a w razie konieczności skopiować całe, gotowe środowisko na inną np. sprzętową. Albo skorzystać ze skalowalnej i bardzo wydajnej Chmury Prywatnej.

Realizujemy m.in. migrację:

  • systemów Microsoft
  • systemów Linux
  • systemów do nowszego środowiska systemowego lub bazodanowego
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie