Przekazanie Zasobu pomiędzy Projektami

Udostępniamy nową funkcje przekazania Zasobu pomiedzy Projektami. Pozwala to na przeniesienia Zasobu z jednego Projeku do drugiego bez żadnego wpływu na jego pracę i działanie wykorzystujących ten Zasób aplikacji.

Zasoby wykorzystywane w Platformiegrupowane w Projekty umożliwiający logiczny podział Zasobów, które dla Organizacji mają wspólny cel i przeznaczenie. Dostrzegamy jednak, że taki podział może ulegać zmianie w czasie. Organizacje zmieniają swoją strukturę, a wraz z nimi struktura ich Projektów. Odpowiadając na liczne zapytania o możliwość przeniesienia istniejącego Zasobu do innego Projektu, udostępniliśmy taką funkcjonalność umożliwiając przeniesienie ich w wygodny sposób.

Jeżeli wdrażasz nową usługę możesz wpierw utworzyć Zasób w Projekcie testowym. W momencie, gdy usługa uzyska odpowiedni status jej Zasoby mogą zostać przeniesione do produkcyjnego Projektu. W każdym Projekcie są odrębne prawa dostępu, zatem sprawnie zarządzać nimi mogą różne zespoły. Albo jeżeli prowadzisz szkolenie i prezentujesz opogramowanie działające w Wirtualnej Maszynie możesz na zakończenie szkolenia przekazać je do zarządzania Użytkownikowi bez dodatkowej instalacji.

Adam Dobrawy - Warszawa, 22 listopada 2018 roku

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie