# h1

Management for cloud services of HyperOne

# Synopsis

$ h1 <options>

# Operation options

Option name Description
--command {command} -

# Common options

Option name Description
--help Show help message and exit.
--v, --version Show version and exit.

# Available commands

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie