Dodanie klucza SSH do Vault

Wprowadzenie

Dokument wyjaśnia w jaki sposób dodać klucz SSH do Vault stanowiące dane dostępowe.

Klucze SSH w przypadku Vault mogą pochodzić z opcji projektu lub opcji użytkownika, albo zostać wygenerowane "ad-hoc".

Dodanie klucza SSH na podstawie istniejącego klucza

Utworzenie Vault z wykorzystaniem istniejącego klucza pozwala na sprawne ponowne wykorzystywanie kluczy SSH.

Panel stanowi rozwiązanie umożliwiające w wygodny sposób bezpośrednio z okna przeglądarki zarządzanie Zasobami Platformy.

W celu wykonania operacji z wykorzystaniem panelu wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz pozycje Vault znajdującą się w menu bocznym.
 2. Kliknij wybrany zasób spośród listy .

  Po kliknięciu pojawi się strona ze szczegółami Zasobu.

 3. Wybierz zakładkę Dane dostępowe .

  Po kliknięciu pojawi się lista danych dostępowych.

 4. Wybierz przycisk Utwórz nowy .

  Po kliknięciu pojawi się okno z formularzem.

 5. Wybierz przycisk Użyj istniejącego publicznego klucza SSH .

  Po kliknięciu pojawi się lista kluczy użytkownika i projektu.

 6. Kliknij wybraną pozycje listy .

  Po kliknięciu formularz zostanie uzupełniony wlaściwymi danymi.

 7. Wybierz przycisk Utwórz .

Wygenerowanie i dodanie klucza SSH

Wygenerowanie klucza SSH na stronie, a następnie dodanie go do Vault pozwala na sprawne rozpoczącenie pracy z wykorzystaniem bezpiecznej metody dostępu jaką są klucze SSH.

Panel stanowi rozwiązanie umożliwiające w wygodny sposób bezpośrednio z okna przeglądarki zarządzanie Zasobami Platformy.

W celu wykonania operacji z wykorzystaniem panelu wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz pozycje Vault znajdującą się w menu bocznym.
 2. Kliknij wybrany zasób spośród listy .

  Po kliknięciu pojawi się strona ze szczegółami Zasobu.

 3. Wybierz zakładkę Dane dostępowe .

  Po kliknięciu pojawi się lista danych dostępowych.

 4. Wybierz przycisk Utwórz nowy .

  Po kliknięciu pojawi się okno z formularzem.

 5. Wybierz przycisk Wygeneruj nowe klucze SSH .

  Po kliknięciu zostanie w Twojej przeglądarce wygenerowana odpowiednia para kluczy, udostępniona do pobrania, a formularz uzupełniony właściwymi danymi.

 6. Wybierz przycisk Pobierz klucz prywatny dla Putty .

  Po kliknięciu i zapisaniu pliku kolejne kroki zostaną odblokowane.

 7. Wybierz przycisk Utwórz .

  Po kliknięciu pojawi się okno z formularzem.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie