Usunięcie danych dostępowych z Dziennika

Wprowadzenie

Dokument wyjaśnia w jaki sposób usunąć wybrane dane dostępowe z Dziennika.

Instrukcja

CLI to narzędzie tekstowej konsoli przeznaczone do zarządzania infrastrukturą chmury HyperOne.

W celu wykonania operacji z wykorzystaniem CLI wykonaj polecenie zbliżone do poniższego:

h1 insight journal credential delete --project 5f64e2468c71177993874510 --location pl-waw-1 --journal 5f577a24494c5cfdec7830e5 --credential 5f60cbbe494c5cfdec81cc6b
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie