Dodanie reguły Zapory sieciowej

Wprowadzenie

Dokument wyjaśnia w jaki sposób dodać regułę do Zapory sieciowej.

Reguły zapory sieciowej podzielone są na następujące kategorie:

 • przychodzące reguły - określają reguły dla ruchu przychodzącego,
 • wychodzące reguły - określają reguły dla ruchu wychodzącego.

Warunki wstępne

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

Instrukcja

Panel stanowi rozwiązanie umożliwiające w wygodny sposób bezpośrednio z okna przeglądarki zarządzanie Zasobami Platformy.

W celu wykonania operacji z wykorzystaniem panelu wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz pozycje Zapory sieciowe znajdującą się w menu bocznym.
 2. Kliknij wybrany zasób spośród listy .

  Po kliknięciu pojawi się strona ze szczegółami Zasobu.

 3. Wybierz zakładkę Reguły przychodzące .

  Po kliknięciu pojawi się lista reguł.

 4. Wybierz przycisk Dodaj regułę .

  Po kliknięciu pojawi się okno z formularzem.

 5. Wypełnij formularz:
  • Określ parametr Nazwa dla swojego zasobu.
  • Określ parametr Filtr .
  • Określ parametr Strefa zewnętrzna .

  Przykładowe wartości:

  • Nazwa: dopuszczenie ruchu na porcie 8080
  • Filtr: tcp:8080
  • Strefa zewnętrzna: 123.123.123.123
  Pozostaw sugerowane wartości w pozostałych polach.
 6. Wybierz przycisk Dodaj .
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie